Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.785)

- T02995

Toezegging Hoofdlijnen uitvoeringswet (35.418)

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van BZK en besluit deze te betrekken bij de tweede lezing van het grondwetsvoorstel (35785).
Toezegging T02995 wordt als 'voldaan' aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman