Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513)

-
35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van het CDA (Rombouts en Doornhof), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole) , PVV (Van Hattem), SP (Kox), ChristenUnie (Talsma), PvdD (Nicolai) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman