Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Air France – KLM (29.232)

- 35.505 / 29.232, F

Brief van de ministers van Financiën en van I&W ter aanbieding van de eerste periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op de vergadering van 29 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren