Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 22 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies besluiten de Kamervoorzitter te adviseren het gevraagde uitstel van plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen (35.049) - welke was voorzien op 29 juni 2021 - te verlenen in afwachting van een door de initiatiefnemers gevraagd RIVM-rapport. De commissies besluiten voorts een brief aan de initiatiefnemers te zenden aangaande het initiatiefwetsvoorstel.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl