Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35.785)

- T02995

Toezegging Hoofdlijnen uitvoeringswet (35.418)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij de volgende vergadering opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman