Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35.621)

- Planning plenaire behandeling wetsvoorstellen gemeentelijke samenvoegingen

Bij tijdige ontvangst van de nota's naar aanleiding van het verslag bij de wetsvoorstellen 35.619 en 35.621, uiterlijk vrijdag 25 juni 15.30 uur, acht de commissie de wetsvoorstellen gereed voor plenaire behandeling op 6 juli 2021.
De commissie streeft er voorts naar wetsvoorstel 35.620, samen met de novelle (35.842), ook op 6 juli 2021 plenair te behandelen. Dit zal slechts mogelijk zijn als de novelle uiterlijk vrijdag 25 juni 15.30 uur door de Eerste Kamer is ontvangen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman