Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- 35570 VII, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De brief van de minister van BZK van 25 mei 2021 over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman