Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- 35570 VII, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de eerste Monitor Ouderenhuisvesting; Spoedwet aanpak stikstof

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en bij de volgende vergadering opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman