Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)

- Rondvraag

De commissie vraagt naar de stand van zaken voor wat betreft het antwoord van de minister op het voorlopig verslag over de Wijziging van de Woningwet (35517). De commissiestaf zal bij het ministerie navraag doen.

De voorzitter van de commissie is voornemens een notitie op te stellen over de aankomende wijziging van de Wiv2017 naar aanleiding van de evaluatie daarvan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman