Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- Rondvraag

- Het lid Dittrich (D66) vraagt of de brief over de motie-Dittrich c.s. (34641, M) inzake een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld, reeds is verzonden. De staf deelt mee dat de brief op 25 mei 2021 aan de minister van J&V is gestuurd.

- De commissievoorzitter meldt een gesprek van enkele leden met de Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen dat hedenmiddag heeft plaatsgevonden.

- De commissievoorzitter wijst erop dat op 8 juni 2021 de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren