Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verslagen AIVD en MIVD (29.924)

-
Terugblik op de evaluatie Wiv2017

De commissie besluit de beleidsreactie van de minister van BZK, als ook het toezichtsrapport nr. 72 en de gesprekken met de toezichthouders en de AIVD en MIVD te betrekken bij de behandeling van de toekomstige wetswijziging naar aanleiding van de evaluatie van de Wiv2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman