Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

-
'Contouren toekomstig mestbeleid'en 'Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven'

Brief 9 september 2020 (33037/35233, U) en Verslag schriftelijk overleg 22 oktober 2020 (33037/35233, V)

Inbreng voor (nader) schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer