35.711, H

Motie-Van Strien (PVV) c.s. over niet instemmen met het HerstelfondsIn deze motie wordt de regering verzocht niet in te stemmen met dit megalomane Herstelfonds.Kerngegevens

nummer 35.711, H
ingediend 18 mei 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 25 mei 2021 verworpen. Voor: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
dossier(s) Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Europese Zaken (EUZA)