Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 mei 2021
1.
35807 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Van der Voort), Fractie-Nanninga (Nanninga), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).
Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021 kan het plenaire debat op 25 mei plaatsvinden. De commissies verzoeken voorts om tijdige ontvangst van relevante documenten ten behoeve van het plenaire debat op 25 mei 2021.

2.
35808 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Keunen), CDA (Prins), GroenLinks (De Boer), Fractie-Nanninga (Nanninga), PvdA (Karakus), SP (Janssen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en SGP (Van Dijk).
Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag op vrijdag 21 mei 2021 kan het plenaire debat op 25 mei plaatsvinden. De commissies verzoeken voorts om tijdige ontvangst van relevante documenten ten behoeve van het plenaire debat op 25 mei 2021.

3.
35526 / 25295, AW (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken COVID-19 en over gewetensbezwaren en vaccinatie; Infectieziektenbestrijding

De leden van de fractie van GroenLinks (De Boer) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg.

4.
35526 / 25295, BB (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

Regeling van 11 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 2 uit het openingsplan (24 p.)

De commissies zien af van schriftelijk overleg over de bij brief van 11 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 2 uit het openingsplan (bijlage bij 35526/25295, BB) en nemen deze voor kennisgeving aan.

5.
35526 / 25295, BB (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL en IWO)

Regeling van 11 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het niet langer beschouwen van Bonaire als hoogrisicogebied voor Europees Nederland (4 p.)

De commissies nemen de bij brief van 11 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het niet langer beschouwen van Bonaire als hoogrisicogebied voor Europees Nederland (bijlage bij 35526/25295, BB) voor kennisgeving aan.

6.
35526 / 25295, BB en T03138 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Stand van zakenbrief van 11 mei 2021 en toezegging T03138

Naar aanleiding van de stand van zakenbrief van 11 mei 2021 besluiten de commissies schriftelijk te informeren naar de de stand van zaken van toezegging T03138.

7.
35526 / 25295, BC (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en OCW)

Regeling van 12 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken (7 p.)

De commissies nemen de bij brief van 12 mei 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken (bijlage bij 35526/25295, BC) voor kennisgeving aan.

8.
Verlengingsmomenten van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Diverse fracties geven te kennen dit onderwerp te betrekken bij het debat van 25 mei 2021. De commissies besluiten op 1 juni 2021 terug te kijken op het debat en dit onderwerp dan terug te laten komen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren