Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Chris Simons en Inge van Dijk Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden (35.397)

- 35397

Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

De commissie beraadt zich op voortzetting van het plenaire debat. De commissievoorzitter zal daartoe contact opnemen met de initiatiefnemer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman