Overzicht moties ingediend tijdens het debat 'Verhouding centrale overheid en decentrale overheden' op 11 mei 2021De stemmingen over deze moties vonden plaats op 18 mei 2021.

Verworpen. Voor: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en OSF.

Verworpen. Voor: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, OSF en PVV.

Verworpen. Voor: Fractie-Nanninga, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66 en PvdD. De 50PLUS-fractie heeft later op de dag gemeld dat zij geacht wenst te worden voor deze motie te hebben gestemd.