Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- 35300 VI / 35300, BK

Brief van de bewindspersonen van J&V over de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat; Brief van de minister van J&V over de doorlichting van de strafrechtketen en de uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.; Miljoenennota 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 juni 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren