Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring effecten van de aanpassing van de SDE+-regeling en ODE (35.304) (T02953)

- T02953

Toezegging Monitoring effecten van de aanpassing van de SDE+-regeling en ODE (35.304)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van EZK van 21 april 2021 (35 304, I). De inbreng wordt geleverd door de fractie van PvdA (Crone). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie besluit toezegging T02953 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren