Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)

-
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 18 mei 2021 te houden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren