Eerste Kamer steunt wetsvoorstel Geweldsaanwending OpsporingsambtenaarDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GL, SP, PvdA, OSF, D66, PVV, 50PLUS en CU stemden voor het wetsvoorstel, de fractie van de PvdD stemde tegen.

Het wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering een kader toe voor het gebruik van geweld door opsporingsambtenaren, zoals politie en Koninklijke Marechaussee.

Stemming moties

De Eerste Kamer stemde met betrekking tot het wetsvoorstel ook over een aantal tijdens het debat ingediende moties. Twee moties werden aangenomen, twee verworpen en één aangehouden.

De motie van senator Dittrich (D66) die de regering verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuw disciplinair systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld, en de Eerste Kamer daarover te berichten, werd aanvaard. De fracties van GL, SP, Fractie-Nanninga, 50PLUS, PvdA, OSF, CU, D66 en PvdD stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.

De motie van senator Van Wely (Fractie-Nanninga) die de regering verzoekt waar passend de opsporingsambtenaren in een handhavende rol te voorzien van bodycams, werd aanvaard. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD stemden voor de motie, de fractie van de CU stemde tegen.

De motie van senator Veldhoen (GroenLinks) die de regering verzoekt om te bewerkstelligen dat ten aanzien van de ambtsinstructie (die beschrijft in welke situaties de politie een geweldsmiddel mag inzetten. – red.) parlementaire betrokkenheid wordt gewaarborgd door middel van een voorhangprocedure, werd verworpen. De fracties van GL, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, PVV en CU stemden tegen.

De motie van senator Nicolaï (PvdD) die de regering verzoekt maatregelen te treffen waarmee wordt tegemoetgekomen aan het belang van slachtoffers om een beroep op de rechter te kunnen doen als de politie zelf weigert sancties te treffen tegen de politieman die hen met overtreding van de geweldsinstructie leed heeft berokkend, werd verworpen. De fracties van GL, SP, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor de motie, de fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, PVV en CU stemden tegen.

De motie van senator Dittrich (D66), die de regering verzoekt een stringentere clausulering van de inzet van de politiehond te bewerkstelligen en de Eerste Kamer daarover te rapporteren werd door de indiener aangehouden.Deel dit item: