35.817

Sluitingsbevoegdheid publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraakDit voorstel geeft burgemeesters de bevoegdheid om (een gedeelte van) een publieke of besloten plaats voor een periode van maximaal tien dagen te sluiten als in die plaats een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus plaatsvindt.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

De minister van VWS heeft dit wetsvoorstel bij brief van 9 juni 2022 (TK, 6 met bijlage) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten