Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)

- 35517, B

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toezichtsignaal van de Autoriteit woningcorporaties van 19 februari 2021; Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

De commissie neemt de brief over het toezichtsignaal van de Autoriteit woningcorporaties van 19 februari 2021 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman