Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verslagen AIVD en MIVD (29.924)

-
34588 Wiv 2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissievoorzitter neemt desgevraagd contact op met de minister naar aanleiding van de gesprekken inzake de evaluatie van de Wiv 2017 die op 13 april jl. hebben plaatsgevonden. De brief van de ministers BZK en Defensie inzake de beleidsreactie op het CTIVD-onderzoek Inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering, d.d. 15 april 2021, wordt aangehouden met het oog op een nog te voeren gesprek met de AIVD en MIVD.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman