Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- T02789 / 35300, AP

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter aanbieding van het rapport “Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen”; Miljoenennota 2020; Toezegging Brede verkenning van de dubbele vergrijzing (35.300)

De commissie neemt de brief van 13 april 2021 (35300, AP) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02789 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl