Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 20 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De rol van de Eerste Kamer in het proces met betrekking tot de covid-19 maatregelen bij de Tweede Kamer onder de aandacht brengen en vragen of het aanpassing behoeft (35.732) (T03124)

-
Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Uitstelbrief van 12 april 2021 inzake rappel m.b.t. de motie-Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen kennis van de brief van 20 april 2021 en besluiten de conceptbrief in reactie op de uitstelbrief van 12 april 2021 vast te stellen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren