Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)

-
35 711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

De commissies stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 25 mei 2021 te houden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren