Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader (35.403, H)

- 34 998, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening

De commissies besluiten de brief van 29 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren