Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 13 april 2021
1. 35 711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

De commissies stellen voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 25 mei 2021 te houden.

2. 34 998, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening

De commissies besluiten de brief van 29 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren