Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie besluit de inbrengdatum voor een commissiebrief in reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 24 maart 2021betreffende de uitvoering van de motie-Koole (35403, R) aan te houden tot 20 april 2021.
De commissievoorzitter doet mondeling verslag van een informeel overleg van de commissievoorzitters Europese Zaken van de nationale parlementen over de Conferentie over de Toekomst van Europa, gehouden op 6 april 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman