Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Brief over schrijnende situaties en motie-Van Hattem (35.695) (T03052)

-
35526 / 25295, AP (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 23 maart 2021 aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over COVID-19 (90 p.)

De commissies nemen kennis van de brief van 23 maart jl. en besluiten de toezeggingen T03050, T03051 en T03053 als voldaan aan te merken. De toezeggingen T03052 en T03054 blijven als openstaand geregistreerd staan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren