Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- 35092

Ondersteunen opgave windenergie op zee

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Berkhout).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer