Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35.622)

-
35622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman