Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten (35.517)

- 35517

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de wet en aanpassing van enkele andere wetten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk), D66 (Pijlman), PvdA en GroenLinks (Crone), en ChristenUnie (Talsma).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman