Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)

-
33328 en 35112

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid; Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Inbreng voor voorlopig verslag voor beide wetsvoorstellen wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), D66 (Backer), Fractie-Nanninga (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman