Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 april 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- 35092

Ondersteunen opgave windenergie op zee

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 13 april 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer