Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)

-
Conferentie toekomst Europa en uitvoering Motie-Koole c.s. (35.403, G)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 24 maart 2021 inzake de uitvoering van de motie-Koole c.s. in nader schriftelijk overleg te gaan. De leden Backer (D66) en Koole (PvdA) leveren een inbreng voor een conceptcommissiebrief.
De commissie bespreekt eveneens het door het kabinet aangeboden non-paper en bespreekt de aandachtspunten voor een aangekondigd videogesprek dat de COSAC-trojka op korte termijn met de commissievoorzitters van de commissies Europese Zaken van de nationale parlementen wil houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman