Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35.431)

-
35431 / 35409, O

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het rapport Opgaven en middelen corporatiesector in balans; Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het rapport Opgaven en middelen corporatiesector in balans voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman