Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden (35.397)

-
Rondvraag

- Naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA) besluit de commissie om de inbrengdatum van de wetsvoorstellen 35619, 35620, 35621, 35622 en 35623 (voorbereidend onderzoek) op 6 april te handhaven.
- Naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA) besluit de commissie om, nadat het beleidsdebat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale overheden op 11 mei 2021 heeft plaatsgevonden, de voortzetting van het debat over het Initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen (35.397) in de commissie te agenderen. De voortzetting van het debat op 30 maart 2021 is op verzoek van de initiatiefnemers geschorst in afwachting van het genoemde beleidsdebat.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman