Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies besluiten terzake van het initiatiefvoorstel 35049 schriftelijk een vraag aan het College voor de Rechten van de Mens te stellen en stellen daartoe een commissiebrede brief vast, met uitzondering van de fracties PVV en FVD. Fracties zullen het antwoord desgewenst betrekken bij de voorbereiding op het debat. De commissies stellen voor het initiatiefvoorstel plenair te behandelen op 18 mei 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl