Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 30 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)

-
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Het voorstel van het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) om de Kamer het wetsvoorstel controversieel te laten verklaren vindt op commissieniveau geen (gewogen) meerderheid van de aanwezige fracties. De commissies brengen eindverslag uit en besluiten de bespreking van een datumvoorstel voor debat aan te houden tot 13 april 2021 en onderwijl navraag te doen wanneer het Duitse constitutioneel gerechtshof een uitspraak zal doen inzake het Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren