Verslag van de vergadering van 23 maart 2021 (2020/2021 nr. 31)

Aanvang: 13.30 uur

Status: gecorrigeerdDe voorzitter:

Ingekomen is een nagekomen bericht van verhindering.

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Klip-Martin, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


De voorzitter:

Ik deel de Kamer mee dat in verband met de afwezigheid van beide bewindspersonen van BZK wegens ziekte en bezigheden elders vandaag alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer zal plaatsvinden met betrekking tot de behandeling van het initiatiefvoorstel-Van den Bosch en Van der Molen Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden, 35397. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die ik van harte welkom heet in deze Kamer, zal namens de regering aanwezig zijn bij de eerste termijn. De rest van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel zal volgende week plaatsvinden.

Vorige week vonden, als gevolg van corona over drie dagen verspreid, de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. U heeft allemaal kennis kunnen nemen van de voorlopige uitslag. Inmiddels vinden onder leiding van de verkenners Jorritsma en Ollongren de eerste gesprekken in de formatie plaats. Als Voorzitter van uw Kamer heb ik afgelopen vrijdag een gesprek met de verkenners mogen voeren over de rol en positie van de Eerste Kamer.

Deze Tweede Kamerverkiezingen zullen ons in personele zin ook niet onberoerd laten, omdat op het kiesbiljet dit keer de namen van tien senatoren stonden. Een aantal van u kozen daarbij kennelijk de rol in de luwte als lijstduwer — plek 50 is in beginsel voor geen enkele partij een verkiesbare plek — maar een aantal van u zullen ons, gelet op hun hoge notering op de lijst van hun partij, zeker gaan verlaten. Komende vrijdag stelt de Kiesraad de uitslag vast en zal duidelijk worden wie van u hier volgende week dinsdag voor het laatst zal zijn. We zullen daar als Kamer op gepaste wijze aandacht aan besteden. Tot die tijd blijft het nog even spannend.