Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35654, O en P

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voorbereidingen van de komende Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

De commissie neemt kennis van de brief van 10 maart 2021 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezing (35654, O) en de brief van 16 maart 2021 met een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de procedurele werkwijze rond de vooropening van de briefstemmen (P). Zij besluit om de brieven opnieuw te betrekken bij de evaluatie van de Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman