Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van een emailprocedure die op maandag 22 maart 2021 is gestart inzake uitstel van het plenaire themadebat "Verhouding centrale en decentrale overheden" dat op 30 maart 2021 was gepland, gaat de commissie in meerderheid akkoord met uitstel van het debat en stelt voor het debat op 11 mei 2021 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman