Korte aantekeningen vergadering commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049)

- 35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

De commissies brengen eindverslag uit. Alvorens een voorstel tot plenaire behandeling te doen, overwegen de commissies een enkele vraag te stellen aan het College voor de Rechten van de Mens. De commissies besluiten hierover op 30 maart 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl