Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2020 (35.300)

- Biomassa

Verslag nader schriftelijk overleg (32813, U)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdA (Crone) gezamenlijk, de Fractie-Nanninga (Berkhout) en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer