Plenaire vergadering BeneluxparlementOp 19 maart 2021 namen acht Eerste Kamerleden deel aan de plenaire zitting van de Benelux Interparlementaire Assemblee. Het betrof Pim van Ballekom (VVD), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Carla Moonen (D66), Peter Ester (ChristenUnie), Alexander van Hattem (PVV), Ton van Kesteren (PVV), Gala Veldhoen (GroenLinks) en Mirjam de Blécourt (VVD). De vergadering vond plaats in hybride vorm: een deel van de leden was aanwezig in de Belgische senaat, een ander deel nam online deel.

Internationale samenwerking in strijd tegen covid-19

Centraal thema tijdens de middag was de internationale samenwerking in de strijd tegen covid-19 waarbij werd ingezoomd op een aantal deelaspecten, variërend van de samenwerking tussen ziekenhuizen en vaccinatiestrategie, tot huiselijk geweld en telewerk in de drie landen. Op elk van deze onderwerpen werd een aanbeveling aangenomen gericht aan de drie regeringen. In de aanbeveling over huiselijk geweld worden de regeringen gevraagd een informeel netwerk op te richten in Benelux-verband om zodoende ervaringen en kennis uit te wisselen om dit fenomeen beter te kunnen aanpakken.

Voetbalveiligheid en aanpak racisme

's Ochtends werd de aanbeveling internationale voetbalveiligheid en aanpak racisme aangenomen. De regeringen worden verzocht om een internationaal overdraagbaar stadionverbod te onderzoeken, aangezien het nu gemakkelijk is om met een stadionverbod in het ene land, een rel te schoppen over de grenzen. Ook worden de regeringen opgeroepen meer in te zetten op sensibiliseringscampagnes om getuigen van incidenten van geweld en racisme aan te sporen hiervan melding te maken. Gekleurde voetballers krijgen wekelijks te maken met racistische uitingen, zonder dat deze incidenten worden gemeld. PVV-senator Van Hattem maakte een voorbehoud tegen de aanbeveling vanwege het opnemen van racisme in de tekst.

Ratificatie Benelux Politieverdrag door nationale parlementen

GroenLinks-senator Veldhoen gaf als rapporteur een tussentijds verslag over de gehouden hoorzittingen in de commissie Justitie over de illegale drugsindustrie en de georganiseerde criminaliteit. Ze vroeg in dit kader aandacht voor ratificatie van het Benelux Politieverdrag uit 2018. Veldhoen: "In navolging van de Belgische Kamer die dit verdrag inmiddels heeft geratificeerd, roep ik mijn collega's in het Luxemburgs parlement en de Tweede Kamer op om dit voorbeeld snel te volgen. Met dit verdrag kunnen veel zaken in het grensoverschrijdende politieoptreden- en onderzoek verbeterd worden." Senator Van Pareren (Fractie-Nanninga) deed in het ochtendgedeelte verslag van de controle van de financiën van het jaar 2020.

Hier kunt u informatie over de Benelux Interparlementaire Assemblee en de aangenomen aanbevelingen vinden.


Deel dit item: