Wetten die met artikel V van het wetsvoorstel 35.517 worden ingetrokkenDe volgende wetten worden ingetrokken:

 • a. 
  Wet van 28 september 1992, houdende wijziging van de Woningwet (Stb. 1992, 509);
 • b. 
  Wet van 30 mei 1997, houdende wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (Stb. 1997, 226);
 • c. 
  Wet van 14 februari 1998 tot wijziging van de Woningwet (Stb. 1998, 132);
 • d. 
  Wet van 18 oktober 2001 tot wijziging van de Woningwet naar aanleiding van enerzijds de evaluatie van die wet en anderzijds het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (Stb. 2001, 518);
 • e. 
  Wet Victor;
 • f. 
  Wet van 21 december 2006, houdende wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (Stb. 2007, 27);
 • g. 
  Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium (Stb. 2014, 249);
 • h. 
  Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.