35.518, F

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woningIn deze motie wordt het kabinet verzocht om vóór het Belastingplan 2022 te onderzoeken hoe de regeling belastingvrije schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een koopwoning zodanig kan worden aangepast, dat ouders die in eerdere jaren slechts ten dele gebruik gemaakt hebben van deze regeling, alsnog onder dezelfde voorwaarden een aanvullende schenking kunnen doen tot aan de maximale vrijstelling.Kerngegevens

nummer 35.518, F
ingediend 16 maart 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, PvdA en D66 stemden tegen.
indiener(s) L.P. van der Linden (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
P.M.L. Frentrop (FVD)
L.F.A.M. van Wely (Nanninga)
dossier(s) Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 26 oktober 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 20 oktober 2021 (EK 35.518 / 35.572, H met bijlage) over de bij brief van 30 juni 2021 aangeboden evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (EK 35.518 / 35.572, G met bijlage).Uitvoering