Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 16 maart 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)

-
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Essers), Fractie-Nanninga (Van der Linden) en PVV (Van Strien).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren