35.767

Derde incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 inzake coronamaatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (35.570 B) in verband met de budgettaire verwerking van de in de brief van 12 februari 2021 (TK 25.295, 988) over het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl aangekondigde aanpak van gevolgen van de coronacrisis.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 17 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2021

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.


Documenten

7